Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo prywatne międzynarodowe 10-PPM-pj-n
Reguły punktacji przedmiotu

N5-PR - prawo
S5-PR - prawo
X-E5-Prawo - prawo
X-N5-Prawo - prawo
X-S5-Prawo - prawo

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
N5-PR
prawo
S5-PR
prawo
X-E5-Prawo
prawo
X-N5-Prawo
prawo
X-S5-Prawo
prawo
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2012/2013 - 2015/2016)
4
(2016/2017 - ...)
4
(2016/2017 - ...)
6
(2012/2013 - 2012/2013)
6
(2012/2013 - 2015/2016)
4
(2016/2017 - ...)
6
(2012/2013 - 2015/2016)
4
(2016/2017 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)