Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo konstytucyjne 10-PK-pj-n
Reguły punktacji przedmiotu

DM-Prawo - prawo
DMx-Prawo - prawo
EM-Prawo - prawo
ZM-Prawo - prawo
ZMx-Prawo - prawo

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-Prawo
prawo
DMx-Prawo
prawo
EM-Prawo
prawo
ZM-Prawo
prawo
ZMx-Prawo
prawo
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 9
(2008/2009 - 2012/2013)
9
(2008/2009 - 2012/2013)
7
(2013/2014 - ...)
9
(2008/2009 - ...)
9
(2008/2009 - 2012/2013)
7
(2013/2014 - ...)
9
(2008/2009 - 2012/2013)
7
(2013/2014 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)