Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to the Intellectual Property Law 10-IIPL-w-Erasm
Reguły punktacji przedmiotu

10-ERASMUS - Wymiana zagraniczna - studenci przyjezdni
ERASMUS - Erasmus
ERASMUS-BIP - Erasmus BIP
MOBILITY - Program studiów krótkoterminowych dla obcokrajowców
MUNDUS - ERASMUS Mundus
S1-PRE - prawo europejskie
S1-SM - stosunki międzynarodowe

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
10-ERASMUS
Wymiana zagraniczna - studenci przyjezdni
ERASMUS
Erasmus
ERASMUS-BIP
Erasmus BIP
MOBILITY
Program studiów krótkoterminowych dla obcokrajowców
MUNDUS
ERASMUS Mundus
S1-PRE
prawo europejskie
S1-SM
stosunki międzynarodowe
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 8
(2013/SZ - ...)
8
(2014/2015 - ...)
8
(2014/2015 - ...)
8
(2014/2015 - ...)
8
(2014/SZ - ...)
3
(2014/SZ - ...)
1
(2013/SZ - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)