Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza finansowa i doradztwo dla przedsiębiorstw 10-AFDP-pe2-s-uep
Reguły punktacji przedmiotu

DUx-PE - kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UAM, UEP)
WPS-DUx-PE - kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UAM, UEP)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DUx-PE
kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UAM, UEP)
WPS-DUx-PE
kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UAM, UEP)
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2017/2018 - ...)
3
(2017/2018 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)