Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do językoznawstwa 09-WJZJ-11
Reguły punktacji przedmiotu

X-S1-Japon - filologia, specjalność japonistyka, studia stacjonarne licencjackie
X-S1x-Japon - filologia, specjalność japonistyka
X-S1x-JaponX - filologia, specjalność japonistyka (ost. rek. 2019/2020)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
X-S1-Japon
filologia, specjalność japonistyka, studia stacjonarne licencjackie
X-S1x-Japon
filologia, specjalność japonistyka
X-S1x-JaponX
filologia, specjalność japonistyka (ost. rek. 2019/2020)
Punktacja ECTS
ECTS
3
(2015/SZ - ...)
2
(2009/SZ - 2016/SZ)
2
(2009/SZ - 2016/SZ)
2
(2016/SZ - 2016/SZ)
Punkty z gr B
PKTB
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 3
(2017/SZ - 2019/SZ)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)