Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 09-SL-22
Reguły punktacji przedmiotu

DL-LSROS3 - filologia, specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
DL-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DL-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska, studia stacjonarne licencjackie
DL-RosAng3 - filologia, specjalność filologia rosyjsko-angielska, studia stacjonarne licencjackie
DL-RosUkr3 - filologia, specjalność filologia rosyjsko-ukraińska, studia stacjonarne licencjackie
DLx-FilWS - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska
DLx-FilWSRA - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska z filologią angielską
DLx-FilWSRL - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
DLx-FilWSRU - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
DLx-FilWSU - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia ukraińska
DLx-FilWSUA - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia ukraińska z filologią angielską
DLx-LSROS3 - filologia, specjalność filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
DLx-RA - filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią angielską
DLx-RAX - filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią angielską
DLx-RU - filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
DLx-RUX - filologia, specjalność filologia rosyjska z filologią ukraińską
DLx-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska
DLx-RosX - filologia, specjalność filologia rosyjska
DLx-Ukr - filologia, specjalność filologia ukraińska
DLx-UkrX - filologia, specjalność filologia ukraińska
DLx-UkrfaX - filologia, specjalność filologia ukraińska z filologią angielską
DM-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-LSROS3
DL-MISH
DL-MISHIS
DL-Ros
DL-RosAng3
DL-RosUkr3
DLx-FilWS
DLx-FilWSRA
DLx-FilWSRL
DLx-FilWSRU
DLx-FilWSU
DLx-FilWSUA
DLx-LSROS3
DLx-RA
DLx-RAX
DLx-RU
DLx-RUX
DLx-Ros
DLx-RosX
DLx-Ukr
DLx-UkrX
DLx-UkrfaX
DM-MISHIS
Punktacja ECTS
ECTS
4
(2015/2016 - 2020/2021)
5
(2011/SL - 2011/SL)
5
(2013/2014 - ...)
7
(2014/2015 - 2014/2015)
6
(2015/2016 - 2016/2017)
8
(2017/2018 - ...)
5
(2011/SL - 2019/2020)
5
(2011/SL - 2012/SL)
5
(2011/SL - 2014/SL)
9
(2021/2022 - ...)
10
(2021/2022 - ...)
9
(2021/2022 - ...)
11
(2021/2022 - ...)
9
(2021/2022 - ...)
10
(2021/2022 - ...)
5
(2011/SL - 2014/SL)
7
(2015/SL - 2015/SL)
3
(2016/SL - 2020/2021)
5
(2013/SL - 2014/SL)
4
(2015/SL - 2015/SL)
5
(2015/2016 - 2019/2020)
8
(2020/2021 - 2020/2021)
5
(2015/SL - 2015/SL)
4
(2016/SL - 2019/2020)
11
(2020/2021 - 2020/2021)
5
(2011/SL - 2014/SL)
6
(2015/SL - 2019/2020)
9
(2020/2021 - 2020/2021)
5
(2015/SL - 2015/SL)
5
(2015/2016 - 2017/2018)
8
(2018/2019 - 2019/2020)
9
(2020/2021 - 2020/2021)
10
(2020/2021 - 2020/2021)
7
(2014/2015 - ...)