Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego 09-PNJN-ILS-26
Reguły punktacji przedmiotu

DL-LingSt - filologia, specjalność lingwistyka stosowana, studia stacjonarne licencjackie
DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-LSTN - lingwistyka stosowana (język niemiecki z angielskim)
DLx-LingSt - filologia, specjalność lingwistyka stosowana

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-LingSt
filologia, specjalność lingwistyka stosowana, studia stacjonarne licencjackie
DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-LSTN
lingwistyka stosowana (język niemiecki z angielskim)
DLx-LingSt
filologia, specjalność lingwistyka stosowana
Punktacja ECTS
ECTS
9
(2016/SL - ...)
8
(2001/SZ - 2015/SZ)
8
(2014/2015 - 2015/SZ)
9
(2016/2017 - ...)
10
(2019/SL - ...)
8
(2001/SZ - 2015/SZ)
9
(2016/SL - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)