Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego 09-PNJH-ZU-HISZ-14
Reguły punktacji przedmiotu

X-N2-Hisz2 - filologia, specjalność filologia hiszpańska, studia niestacjonarne uzupełniające magisterskie
X-N2x-Hisz2 - filologia, specjalność filologia hiszpańska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
X-N2-Hisz2
filologia, specjalność filologia hiszpańska, studia niestacjonarne uzupełniające magisterskie
X-N2x-Hisz2
filologia, specjalność filologia hiszpańska
Punktacja ECTS
ECTS
9
(2012/SZ - ...)
10
(2011/SZ - 2011/SZ)
10
(2011/SZ - 2011/SZ)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)