Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka I języka specjalności (niem) 09-NIEMPRNJI-66
Reguły punktacji przedmiotu

DL-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
DL-JN - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne licencjackie
DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
DLx-JN - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
DL-JN
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne licencjackie
DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
DLx-JN
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 7
(2011/SL - ...)
9
(2011/SL - ...)
7
(2018/2019 - ...)
7
(2011/SL - ...)
6
(2011/SL - ...)
Punkty z gr A
PKTA
1
(2012/SZ - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)