Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura czagatajska 09-LCZAG-11
Reguły punktacji przedmiotu

X-S2x-Turko - filologia, specjalność turkologia
X-S2x-TurkoX - filologia, specjalność turkologia (ost. rekr. 2020/2021)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
X-S2x-Turko
filologia, specjalność turkologia
X-S2x-TurkoX
filologia, specjalność turkologia (ost. rekr. 2020/2021)
Punktacja ECTS
ECTS
4
(2018/SL - 2021/SL)
3
(2014/SL - 2016/SL)
3
(2017/SL - 2017/SL)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)