Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i realia ukraińskiego obszaru językowego 09-KUOJUA-11
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FWSu - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia ukraińska
S1-FWSua - filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia ukraińska z filologią angielską
X-S1-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1x-Ukr - filologia, specjalność filologia ukraińska
X-S1x-Ukrfa - filologia, specjalność filologia ukraińska z filologią angielską
X-S1x-UkrfaX - filologia, specjalność filologia ukraińska z filologią angielską

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FWSu
filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia ukraińska
S1-FWSua
filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia ukraińska z filologią angielską
X-S1-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1x-Ukr
filologia, specjalność filologia ukraińska
X-S1x-Ukrfa
filologia, specjalność filologia ukraińska z filologią angielską
X-S1x-UkrfaX
filologia, specjalność filologia ukraińska z filologią angielską
Punktacja ECTS
ECTS
2
(2019/2020 - 2021/2022)
4
(2020/2021 - 2021/2022)
3
(2022/2023 - ...)
2
(2022/2023 - ...)
2
(2015/2016 - ...)
2
(2012/SZ - 2021/2022)
2
(2015/2016 - 2018/2019)
2
(2017/2018 - 2021/2022)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)