Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Językoznawstwo konfrontatywne polsko-rosyjskie 09-JKPR-11
Reguły punktacji przedmiotu

DL-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska, studia stacjonarne licencjackie
DL-RosUkr3 - filologia, specjalność filologia rosyjsko-ukraińska, studia stacjonarne licencjackie
DLx-Ros - filologia, specjalność filologia rosyjska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-Ros
filologia, specjalność filologia rosyjska, studia stacjonarne licencjackie
DL-RosUkr3
filologia, specjalność filologia rosyjsko-ukraińska, studia stacjonarne licencjackie
DLx-Ros
filologia, specjalność filologia rosyjska
Punktacja ECTS
ECTS
2
(2015/2016 - ...)
6
(2011/SL - 2015/2016)
6
(2011/SL - 2014/SL)
6
(2011/SL - 2015/SL)
4
(2016/SL - 2019/2020)

09-DL-IFRiU_SCIEZKI
1
(2020/2021 - 2020/2021)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)