Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język klasyczny 09-JEZKLAS-12
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FIbl - filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska (ost. rekr. 2019/2020)
S1-FIel - filologia, specjalność etnolingwistyka (ost. rekr. 2020/2021)
X-S1-BLITW - filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska
X-S1-BLOTEW - filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska
X-S1-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S1-JN - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne licencjackie
X-S1-Korea - filologia, specjalność filologia koreańska, studia stacjonarne licencjackie
X-S1-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-NGrec - filologia, specjalność filologia nowogrecka, studia stacjonarne licencjackie
X-S1-UFIN - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska, studia stacjonarne licencjackie
X-S1-UWEG - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska, studia stacjonarne licencjackie
X-S1-WietTaj - filologia, specjalność filologia wietnamsko-tajska, studia stacjonarne licencjackie
X-S1x-BLITW - filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska
X-S1x-BLOTEW - filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska
X-S1x-BLOTEWX - filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska
X-S1x-ELingw - filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S1x-JN - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
X-S1x-Korea - filologia, specjalność filologia koreańska
X-S1x-NGrec - filologia, specjalność filologia nowogrecka
X-S1x-UFIN - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
X-S1x-UWEG - filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FIbl
filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska (ost. rekr. 2019/2020)
S1-FIel
filologia, specjalność etnolingwistyka (ost. rekr. 2020/2021)
X-S1-BLITW
filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska
X-S1-BLOTEW
filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska
X-S1-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S1-JN
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne licencjackie
X-S1-Korea
filologia, specjalność filologia koreańska, studia stacjonarne licencjackie
X-S1-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S1-NGrec
filologia, specjalność filologia nowogrecka, studia stacjonarne licencjackie
X-S1-UFIN
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska, studia stacjonarne licencjackie
X-S1-UWEG
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska, studia stacjonarne licencjackie
X-S1-WietTaj
filologia, specjalność filologia wietnamsko-tajska, studia stacjonarne licencjackie
X-S1x-BLITW
filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska
X-S1x-BLOTEW
filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska
X-S1x-BLOTEWX
filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska
X-S1x-ELingw
filologia, specjalność etnolingwistyka
X-S1x-JN
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji
X-S1x-Korea
filologia, specjalność filologia koreańska
X-S1x-NGrec
filologia, specjalność filologia nowogrecka
X-S1x-UFIN
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia fińska
X-S1x-UWEG
filologia, specjalność ugrofinistyka - filologia węgierska
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2018/SZ - ...)
2
(2016/SZ - ...)
2
(2001/SZ - ...)
4
(2013/SZ - ...)
2
(2001/SZ - ...)
2
(2001/SZ - ...)
2
(2001/SZ - ...)
2
(2014/2015 - ...)
2
(2014/2015 - ...)
2
(2001/SZ - ...)
2
(2001/SZ - ...)
2
(2001/SZ - ...)
2
(2001/SZ - ...)
2
(2001/SZ - ...)
2
(2001/SZ - ...)
2
(2017/SZ - ...)
2
(2001/SZ - ...)
2
(2001/SZ - ...)
2
(2001/SZ - ...)
2
(2001/SZ - ...)
2
(2001/SZ - ...)
2
(2001/SZ - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)