Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język europejski 09-JEZ-EU-IE-16
Reguły punktacji przedmiotu

DLx-ELingwB - etnolingwistyka, specjalność bałtologia
DLx-ELingwW - etnolingwistyka, specjalność wietnamistyka

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DLx-ELingwB
etnolingwistyka, specjalność bałtologia
DLx-ELingwW
etnolingwistyka, specjalność wietnamistyka
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2021/SZ - ...)
5
(2021/SZ - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)