Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia 09-HFIL-ZU11
Reguły punktacji przedmiotu

ZU-German - filologia, specjalność filologia germańska, studia niestacjonarne uzupełniające magisterskie
ZUx-German - filologia, specjalność filologia germańska
ZUx-GermanX - filologia, specjalność filologia germańska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ZU-German
filologia, specjalność filologia germańska, studia niestacjonarne uzupełniające magisterskie
ZUx-German
filologia, specjalność filologia germańska
ZUx-GermanX
filologia, specjalność filologia germańska
Punktacja ECTS
ECTS
6
(2014/2015 - 2018/SL)
4
(2019/SL - ...)
7
(2001/SL - 2012/SL)
6
(2013/SL - 2017/SL)
7
(2001/SL - 2012/SL)
6
(2013/SL - 2017/SL)
6
(2016/SL - 2017/SL)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)