Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka języka tureckiego 09-GJTR-14
Reguły punktacji przedmiotu

S1-TUR - turkologia
X-S1-Turko - filologia, specjalność turkologia, studia stacjonarne licencjackie
X-S1x-Turko - filologia, specjalność turkologia
X-S2-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-TUR
turkologia
X-S1-Turko
filologia, specjalność turkologia, studia stacjonarne licencjackie
X-S1x-Turko
filologia, specjalność turkologia
X-S2-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Punktacja ECTS
ECTS
3
(2014/SZ - 2020/SZ)
2
(2021/SZ - ...)
3
(2012/SZ - 2012/SZ)
3
(2012/SZ - 2013/2014)
3
(2013/2014 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)