Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia świata arabskiego 09-GEOARAB-11
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FIhe - filologia, specjalność hebraistyka (ost. rekr. 2020/2021)
X-S1x-HEB - filologia, specjalność hebraistyka

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FIhe
filologia, specjalność hebraistyka (ost. rekr. 2020/2021)
X-S1x-HEB
filologia, specjalność hebraistyka
Punktacja ECTS
ECTS
2
(2014/SZ - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
Punkty z gr A
PKTA
nie zdefiniowano 2
(2016/SZ - ...)
2
(2016/SZ - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)