Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia 09-FIL-JN-12
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FIjn - filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji (ost. rekr. 2020/2021)
S1-JZI - językoznawstwo i zarządzanie informacją

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FIjn
filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji (ost. rekr. 2020/2021)
S1-JZI
językoznawstwo i zarządzanie informacją
Punktacja ECTS
ECTS
3
(2014/SZ - ...)
3
(2001/SZ - ...)
2
(2022/SZ - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)