Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia specjalizacyjne 09-CWISP-DU34
Reguły punktacji przedmiotu

DU-German - filologia, specjalność filologia germańska
DU-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DUx-German - filologia, specjalność filologia germańska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-German
filologia, specjalność filologia germańska
DU-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DUx-German
filologia, specjalność filologia germańska
Punktacja ECTS
ECTS
4
(2012/2013 - 2012/2013)
3
(2013/SZ - ...)
4
(2010/SZ - 2012/SZ)
4
(2011/SZ - 2012/SZ)
4
(2010/SZ - 2012/SZ)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)