Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 07-SM-22-HMiK2-DU
Reguły punktacji przedmiotu

DU-GR - geografia
DUx-GR - geografia
DUx-HMIK - geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-GR
geografia
DUx-GR
geografia
DUx-HMIK
geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 14
(2010/2011 - 2010/2011)
20
(2011/2012 - 2012/2013)
14
(2010/2011 - 2010/2011)
20
(2011/2012 - 2012/2013)
16
(2013/2014 - 2013/2014)
12
(2014/2015 - 2014/2015)
16
(2015/2016 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)