Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regiony turystyczne Ameryki Południowej 07-RTPD-TR2-DU
Reguły punktacji przedmiotu

S2-TR - turystyka i rekreacja
X-S2-TR - turystyka i rekreacja

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-TR
turystyka i rekreacja
X-S2-TR
turystyka i rekreacja
Punktacja ECTS
ECTS
2
(2013/2014 - ...)
2
(2010/2011 - 2011/2012)
1
(2012/2013 - 2012/2013)
2
(2010/2011 - 2011/2012)
1
(2012/2013 - 2012/2013)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)