Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka 06-DSTTLI0
Reguły punktacji przedmiotu

ERASMUS - Erasmus
ERASMUS-BIP - Erasmus BIP
N3-IN - informatyka (7 sem.-inż)
S1-MA - matematyka
S3-IN - informatyka (7 sem.-inż)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ERASMUS
Erasmus
ERASMUS-BIP
Erasmus BIP
N3-IN
informatyka (7 sem.-inż)
S1-MA
matematyka
S3-IN
informatyka (7 sem.-inż)
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2019/2020 - ...)
6
(2019/2020 - ...)
6
(2019/2020 - ...)
6
(2019/2020 - ...)
6
(2019/2020 - ...)
Punkty na WMI
WMI
1
(2021/2022 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)