Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika i teoria mnogości 06-DLTMLI0
Reguły punktacji przedmiotu

DIx-InfInz - informatyka (7 sem.-inż)
DIx-InfinzA - informatyka, studia w języku angielskim (7 sem.-inż) (ost. rek. 2019/2020)
ERASMUS - Erasmus
ZIx-InfInz - informatyka (7 sem.-inż)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DIx-InfInz
informatyka (7 sem.-inż)
DIx-InfinzA
informatyka, studia w języku angielskim (7 sem.-inż) (ost. rek. 2019/2020)
ERASMUS
Erasmus
ZIx-InfInz
informatyka (7 sem.-inż)
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 6
(2017/2018 - ...)
6
(2017/2018 - ...)
6
(2019/2020 - ...)
6
(2017/2018 - ...)
Punkty na WMI
WMI
1
(2019/2020 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)