Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna 3 06-DANALM3
Reguły punktacji przedmiotu

ERASMUS - Erasmus
ERASMUS-BIP - Erasmus BIP
N1-MA - matematyka
S1-MA - matematyka
S1-NMI - nauczanie matematyki i informatyki
X-N1-Mat - matematyka
X-N1x-NMI - nauczanie matematyki i informatyki
X-N5-Mat - matematyka
X-S1-Mat - matematyka
X-S5-Inf - informatyka
X-S5-Mat - matematyka

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ERASMUS
Erasmus
ERASMUS-BIP
Erasmus BIP
N1-MA
matematyka
S1-MA
matematyka
S1-NMI
nauczanie matematyki i informatyki
X-N1-Mat
matematyka
X-N1x-NMI
nauczanie matematyki i informatyki
X-N5-Mat
matematyka
X-S1-Mat
matematyka
X-S5-Inf
informatyka
X-S5-Mat
matematyka
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 10
(2019/2020 - ...)
10
(2019/2020 - ...)
12
(2007/2008 - ...)
12
(2007/2008 - 2011/2012)
11
(2012/2013 - 2018/2019)
10
(2019/2020 - ...)
11
(2015/2016 - 2018/2019)
10
(2019/2020 - ...)
12
(2007/2008 - ...)
11
(2012/2013 - 2018/2019)
7
(2007/2008 - ...)
12
(2007/2008 - 2011/2012)
7
(2007/2008 - 2011/2012)
7
(2007/2008 - ...)
Punkty na WMI
WMI
1
(2022/SZ - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)