Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna 3 06-DANALM3
Reguły punktacji przedmiotu

DL-Mat - matematyka
DLx-Mat - matematyka
DLx-NMI - nauczanie matematyki i informatyki
DM-Inf - informatyka
DM-Mat - matematyka
ERASMUS - Erasmus
ZL-Mat - matematyka
ZLx-Mat - matematyka
ZLx-NMI - nauczanie matematyki i informatyki
ZM-Mat - matematyka

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-Mat
matematyka
DLx-Mat
matematyka
DLx-NMI
nauczanie matematyki i informatyki
DM-Inf
informatyka
DM-Mat
matematyka
ERASMUS
Erasmus
ZL-Mat
matematyka
ZLx-Mat
matematyka
ZLx-NMI
nauczanie matematyki i informatyki
ZM-Mat
matematyka
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 12
(2007/2008 - 2011/2012)
12
(2007/2008 - 2011/2012)
11
(2012/2013 - 2018/2019)
10
(2019/2020 - ...)
11
(2015/2016 - 2018/2019)
10
(2019/2020 - ...)
7
(2007/2008 - 2011/2012)
7
(2007/2008 - ...)
10
(2019/2020 - ...)
12
(2007/2008 - ...)
12
(2007/2008 - ...)
11
(2012/2013 - 2018/2019)
7
(2007/2008 - ...)
Punkty na WMI
WMI
1
(2022/SZ - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)