Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tutorial doktorancki 03-TD-IIDD
Reguły punktacji przedmiotu

DD-FPiK - Studia doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DD-FPiK
Studia doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2018/2019 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)