Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 03-SD-32SDL
Reguły punktacji przedmiotu

DL-Ba - bałkanistyka
DL-FilBul - filologia, specjalność filologia bułgarska
DL-FilChorSerb - filologia, specjalność filologia chorwacka i serbska
DL-FilSerbChor - filologia, specjalność filologia serbska i chorwacka
DL-FilSlowPol - filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska, st. stacjonarne pierwszego stopnia
DL-MISH - Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DL-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-Ba - bałkanistyka (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
DLx-FCH - filologia, specjalność filologia chorwacka
DLx-FCHX - filologia, specjalność filologia chorwacka
DLx-FCZ - filologia, specjalność filologia czeska
DLx-FCZX - filologia, specjalność filologia czeska
DLx-FS - filologia, specjalność filologia serbska
DLx-FSP - filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DLx-FSPX - filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DLx-FSX - filologia, specjalność filologia serbska
DLx-FilBul - filologia, specjalność filologia bułgarska
DLx-FilBulX - filologia, specjalność filologia bułgarska
DLx-FilSlowPol - filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DLx-SLB - studia slawistyczne, specjalność studia bułgarystyczne
DLx-SLBO - studia slawistyczne, specjalność studia bohemistyczne
DLx-SLK - studia slawistyczne, specjalność studia kroatystyczne
DLx-SLS - studia slawistyczne, specjalność studia serbistyczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-Ba
bałkanistyka
DL-FilBul
filologia, specjalność filologia bułgarska
DL-FilChorSerb
filologia, specjalność filologia chorwacka i serbska
DL-FilSerbChor
filologia, specjalność filologia serbska i chorwacka
DL-FilSlowPol
filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska, st. stacjonarne pierwszego stopnia
DL-MISH
Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne
DL-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
DLx-Ba
bałkanistyka (prow. wspól. WFPiK, W.H.)
DLx-FCH
filologia, specjalność filologia chorwacka
DLx-FCHX
filologia, specjalność filologia chorwacka
DLx-FCZ
filologia, specjalność filologia czeska
DLx-FCZX
filologia, specjalność filologia czeska
DLx-FS
filologia, specjalność filologia serbska
DLx-FSP
filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DLx-FSPX
filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DLx-FSX
filologia, specjalność filologia serbska
DLx-FilBul
filologia, specjalność filologia bułgarska
DLx-FilBulX
filologia, specjalność filologia bułgarska
DLx-FilSlowPol
filologia, specjalność filologia słowiańska i filologia polska
DLx-SLB
studia slawistyczne, specjalność studia bułgarystyczne
DLx-SLBO
studia slawistyczne, specjalność studia bohemistyczne
DLx-SLK
studia slawistyczne, specjalność studia kroatystyczne
DLx-SLS
studia slawistyczne, specjalność studia serbistyczne
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 10
(2012/2013 - 2013/2014)
10
(2010/2011 - 2011/2012)
5
(2012/2013 - 2013/2014)
10
(2010/2011 - 2011/2012)
5
(2012/2013 - 2013/2014)
10
(2010/2011 - 2011/2012)
5
(2012/2013 - 2013/2014)
5
(2012/2013 - 2013/2014)
5
(2012/2013 - ...)
5
(2013/2014 - ...)
5
(2015/2016 - ...)
5
(2014/2015 - 2017/2018)
5
(2018/2019 - ...)
5
(2015/2016 - 2017/2018)
5
(2018/2019 - ...)
5
(2014/2015 - 2017/2018)
5
(2015/2016 - 2017/2018)
5
(2018/2019 - ...)
5
(2018/2019 - ...)
5
(2014/2015 - 2017/2018)
5
(2018/2019 - ...)
5
(2014/2015 - 2014/2015)
5
(2021/2022 - ...)
5
(2021/2022 - ...)
5
(2021/2022 - ...)
5
(2021/2022 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)