Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka z elementami analizy i interpretacji 03-PAI-11CSDL
Reguły punktacji przedmiotu

DL-FilChorSerb - filologia, specjalność filologia chorwacka i serbska
DLx-FCH - filologia, specjalność filologia chorwacka
DLx-FCHX - filologia, specjalność filologia chorwacka
DLx-SLK - studia slawistyczne, specjalność studia kroatystyczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-FilChorSerb
filologia, specjalność filologia chorwacka i serbska
DLx-FCH
filologia, specjalność filologia chorwacka
DLx-FCHX
filologia, specjalność filologia chorwacka
DLx-SLK
studia slawistyczne, specjalność studia kroatystyczne
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2010/2011 - 2013/2014)
2
(2012/2013 - 2017/2018)
2
(2012/2013 - ...)
2
(2019/2020 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)