Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium literatury: XII-XVIII wiek 03-LL-11PDM-E
Reguły punktacji przedmiotu

S2-FP - filologia polska
S2-LP - literatura powszechna
S2-MISH-03 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S2-MISH-09 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S2-MISH-10 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S2-MISH-14 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S2-MISH-18 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S2-MISH-20 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S2-MISH-22 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S2-MISH-24 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
S5-MISH-10 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
X-S2-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S2-MISHIS2 - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S5-MISHIS - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-FP
filologia polska
S2-LP
literatura powszechna
S2-MISH-03
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
S2-MISH-09
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Neofilologii
S2-MISH-10
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
S2-MISH-14
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
S2-MISH-18
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Historii
S2-MISH-20
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
S2-MISH-22
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Filozoficzny
S2-MISH-24
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Socjologii
S5-MISH-10
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa
X-S2-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S2-MISHIS2
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
X-S5-MISHIS
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2019/2020 - ...)
4
(2020/2021 - ...)
5
(2019/2020 - ...)
5
(2019/2020 - ...)
5
(2019/2020 - ...)
5
(2019/2020 - ...)
5
(2019/2020 - ...)
5
(2019/2020 - ...)
5
(2019/2020 - ...)
5
(2019/2020 - ...)
5
(2019/2020 - ...)
5
(2019/2020 - ...)
5
(2021/2022 - ...)
5
(2019/2020 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)