Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury bułgarskiej: literatura międzywojenna 03-HLBM-31BDL-E
Reguły punktacji przedmiotu

DLx-FilBul - filologia, specjalność filologia bułgarska
DLx-FilBulX - filologia, specjalność filologia bułgarska
DLx-SLB - studia slawistyczne, specjalność studia bułgarystyczne

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DLx-FilBul
filologia, specjalność filologia bułgarska
DLx-FilBulX
filologia, specjalność filologia bułgarska
DLx-SLB
studia slawistyczne, specjalność studia bułgarystyczne
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2015/2016 - 2017/2018)
2
(2018/2019 - ...)
2
(2021/2022 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)