Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 02-SEMU-33
Reguły punktacji przedmiotu

S2-CHb - chemia, specjalność chemia biologiczna
S2-CHk - chemia, specjalność chemia kosmetyczna
S2-CHo - chemia, specjalność chemia ogólna
X-S2-CCHS - chemia, specjalność chemia środowiska
X-S2-CHB - chemia, specjalność chemia biologiczna
X-S2-CHInf - chemia, specjalność chemia z zastosowaniami informatyki
X-S2-CHK - chemia, specjalność chemia kosmetyczna
X-S2-CHM - chemia, specjalność chemia materiałowa
X-S2-CHSt - chemia, specjalność chemia stosowana
X-S2x-CCHS - chemia, specjalność chemia środowiska
X-S2x-CHM - chemia, specjalność chemia materiałowa (ost. rek. 2019/2020)
X-S2x-CHOA - chemia, specjaloność general chemistry, studia w języku angielskim
X-S4x-CIInz - chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia (mgr inż)(prow.wspól.przez UAM, WAT oraz PŁ)
X-S5-CHS - chemia, specjalność chemia środowiska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-CHb
chemia, specjalność chemia biologiczna
S2-CHk
chemia, specjalność chemia kosmetyczna
S2-CHo
chemia, specjalność chemia ogólna
X-S2-CCHS
chemia, specjalność chemia środowiska
X-S2-CHB
chemia, specjalność chemia biologiczna
X-S2-CHInf
chemia, specjalność chemia z zastosowaniami informatyki
X-S2-CHK
chemia, specjalność chemia kosmetyczna
X-S2-CHM
chemia, specjalność chemia materiałowa
X-S2-CHSt
chemia, specjalność chemia stosowana
X-S2x-CCHS
chemia, specjalność chemia środowiska
X-S2x-CHM
chemia, specjalność chemia materiałowa (ost. rek. 2019/2020)
X-S2x-CHOA
chemia, specjaloność general chemistry, studia w języku angielskim
X-S4x-CIInz
chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia (mgr inż)(prow.wspól.przez UAM, WAT oraz PŁ)
X-S5-CHS
chemia, specjalność chemia środowiska
Punktacja ECTS
ECTS
5
(2015/2016 - ...)
5
(2009/2010 - 2015/2016)
5
(2008/2009 - 2015/2016)
5
(2012/2013 - 2015/2016)
5
(2010/2011 - 2015/2016)
5
(2009/2010 - 2015/2016)
5
(2012/2013 - 2015/2016)
5
(2008/2009 - 2015/2016)
5
(2008/2009 - 2015/2016)
5
(2008/2009 - 2015/2016)
5
(2010/2011 - 2015/2016)
5
(2012/2013 - 2015/2016)
5
(2013/2014 - 2015/2016)
5
(2014/2015 - 2015/2016)
3
(2006/2007 - 2006/2007)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)