Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krystalografia rentgenowska 02-KRRU
Reguły punktacji przedmiotu

S2-CHo - chemia, specjalność chemia ogólna
X-S2x-CHM - chemia, specjalność chemia materiałowa (ost. rek. 2019/2020)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-CHo
chemia, specjalność chemia ogólna
X-S2x-CHM
chemia, specjalność chemia materiałowa (ost. rek. 2019/2020)
Punktacja ECTS
ECTS
5
(2015/2016 - ...)
5
(2012/2013 - 2015/2016)
5
(2013/2014 - 2015/2016)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)