Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia produktów kosmetycznych 02-CPKU
Reguły punktacji przedmiotu

DU-CHK - chemia, specjalność chemia kosmetyczna
DUx-CHK - chemia, specjalność chemia kosmetyczna

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-CHK
chemia, specjalność chemia kosmetyczna
DUx-CHK
chemia, specjalność chemia kosmetyczna
Punktacja ECTS
ECTS
5
(2014/2015 - ...)
3
(2009/2010 - 2011/2012)
5
(2012/2013 - 2015/2016)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)