Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do pisania i prezentowania prac naukowo-badawczych 01-N-PRACNAUK-OS
Reguły punktacji przedmiotu

S2-GR - geografia
S2-OS - ochrona środowiska
X-S2-OS - ochrona środowiska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-GR
geografia
S2-OS
ochrona środowiska
X-S2-OS
ochrona środowiska
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2014/2015 - ...)
2
(2012/SZ - ...)
2
(2012/SZ - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)