Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do pisania i prezentowania prac naukowo-badawczych 01-N-PRACNAUK-OS
Reguły punktacji przedmiotu

DU-OS - ochrona środowiska
DUx-GR - geografia
DUx-OS - ochrona środowiska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-OS
ochrona środowiska
DUx-GR
geografia
DUx-OS
ochrona środowiska
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2012/SZ - ...)
2
(2014/2015 - ...)
2
(2012/SZ - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)