Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Integracja wewnątrz- i międzykomórkowa 01-N-KOMINT
Reguły punktacji przedmiotu

S2-BL - biologia
S2-BLnb - biologia, specjalność nauczanie biologii
S2-NBP - nauczanie biologii i przyrody

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-BL
biologia
S2-BLnb
biologia, specjalność nauczanie biologii
S2-NBP
nauczanie biologii i przyrody
Punktacja ECTS
ECTS
4
(2020/2021 - ...)
4
(2013/SL - ...)
4
(2013/SL - ...)
4
(2021/2022 - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)