Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Journal Club 01-N-JCLUB
Reguły punktacji przedmiotu

S2-BL - biologia
S2-BLnb - biologia, specjalność nauczanie biologii
S2-BT - biotechnologia
S2-BZ - biologia i zdrowie człowieka
S2-OS - ochrona środowiska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-BL
biologia
S2-BLnb
biologia, specjalność nauczanie biologii
S2-BT
biotechnologia
S2-BZ
biologia i zdrowie człowieka
S2-OS
ochrona środowiska
Punktacja ECTS
ECTS
3
(2020/2021 - ...)
3
(2013/SL - ...)
3
(2013/SL - ...)
3
(2013/SL - ...)
2
(2020/SL - ...)
3
(2013/SL - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)