Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia molekularna 01-N-BIOMOL
Reguły punktacji przedmiotu

N1-BL - biologia
S1-BL - biologia
S1-GL - geologia (6 sem.)
X-S1-Biol - biologia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
N1-BL
biologia
S1-BL
biologia
S1-GL
geologia (6 sem.)
X-S1-Biol
biologia
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 8
(2017/SL - ...)
5
(2013/SL - 2016/SL)
8
(2017/SL - ...)
8
(2020/2021 - 2020/2021)
5
(2013/SL - 2014/SL)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)