Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia molekularna 01-N-BIOMOL
Reguły punktacji przedmiotu

DL-Biol - biologia
DLx-Biol - biologia
DLx-GL - geologia (6 sem.)
ZLx-Biol - biologia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DL-Biol
biologia
DLx-Biol
biologia
DLx-GL
geologia (6 sem.)
ZLx-Biol
biologia
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2013/SL - 2014/SL)
5
(2013/SL - 2016/SL)
8
(2017/SL - ...)
8
(2020/2021 - 2020/2021)
8
(2017/SL - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)