Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bazy danych o środowisku przyrodniczym 01-N-BADASRO
Reguły punktacji przedmiotu

S2-OS - ochrona środowiska
X-S2-OS - ochrona środowiska

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S2-OS
ochrona środowiska
X-S2-OS
ochrona środowiska
Punktacja ECTS
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2012/SZ - ...)
2
(2012/SZ - ...)
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)