Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultury literackie i film [03-KLF-21FKMDL] Semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 2
Moodle ID: 418676_2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Kultury literackie i film [03-KLF-21FKMDL]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022/SZ] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 17:00 - 18:30
sala 328
Collegium Maius jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Prowadzący: Radosław Piętka
Literatura:

C.W. Ceram, Archaeology of the Cinema. New York 1965

V. Tosi, Cinema Before Cinema: The Origins of Scientific Cinematography. London 2005

M. Hendrykowski, Sen. Antropologia, kultura, semiotyka. Poznań 2018

R. Altman, Klasyczna teoria gatunków literackich. W: idem, Gatunki filmowe. Przeł. M. Zawadzka. Warszawa 2012

I. Singer, Cinematic Mythmaking: Philosophy in Film. Cambridge 2008

M.M. Winkler, Classical Literature on Screen. Cambridge 2017

C. Paglia, Homer on Film: A Voyage through The Odyssey, Ulysses, Helen of Troy, and Contempt. „Arion” 1997, vol. 5, no. 2

J. Paul, Homer and Cinema: Translation and Adaptation in Le Mépris. W: A. Lianeri, V. Zajko (ed.), Translation and the Classic: Identity as Change in the History of Culture. Classical Presences. Oxford-New York 2008

M.M. Winkler (ed.), Classical Myth and Culture in the Cinema. Oxford 2001

K.H. Bohrer, Groza zjawiska i lęk oczekiwania. Tragedia grecka jako nowoczesna epifania. W: Absolutna teraźniejszość, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2003

Il mito greco nell’opera di Pasolini. A cura di E. Fabbro. Udine 2004

B. Dziemidok, O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj. Gdańsk 2011

W. Herzog, On the Absolute, the Sublime, and Ecstatic Truth. “Arion” 2010, vol. 17, no. 3

Fellini-Satyricon: l’immaginario dell’antico. A cura di R. De Berti, E. Gagetti, F. Slavazzi. Milano 2007

J. Paul, Film and the Classical Epic Tradition. Oxford-New York 2013

M. Whitlock Blundell, K. Ormand, Western Values, or the Peoples Homer: "Unforgiven" as a Reading of the "Iliad". Poetics Today 1997, Vol. 18, No. 4

H. Marcuse, Wyobrażenia Orfeusza i Narcyza. W: idem, Eros i cywilizacja, przeł. H. Jankowska, A. Pawelski. Warszawa 1998

A. Helman, Filmowe przygody Orfeusza. W: Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej. Gdańsk 2003

P. James, The Legacy of Ovid’s Pygmalion Myth on Screen: In Pursuit of the Perfect Woman. London-New York 2011

M.M. Winkler, Ovid on Screen: A Montage of Attractions. Cambridge 2020

Cinematic Rome. Ed. R. Wrigley. Leicester 2008

H. White, Historiografia i historiofotia, przeł. Ł. Zaręba. W: Film i historia.

Antologia, red. I. Kurz. Warszawa 2008

Zakres tematów:

1. Platońska jaskinia, Lukrecjański sen: prehistoria kina

2. Wizualność literatury

3. Tekst na ekranie

4. Godard: adaptacja o adaptacji

5. Estetyka gatunków literackich w filmie 1: tragediowe korzenie horroru literackiego i filmowego

6. Estetyka gatunków literackich w filmie 2: tragizm

7. Estetyka gatunków literackich w filmie 3: komizm

8. Estetyka gatunków literackich w filmie 4: menippea

9. Estetyka gatunków literackich w filmie 5: epickość i wzniosłość

10. Motywy literackie w filmie 1: katabaza

11. Motywy literackie w filmie 2: metamorfoza (Orfeusz, Narcyz i Pigmalion)

12. Motywy literackie w filmie 3: miasto i ruiny

13. Historiofotia: historia i powieść historyczna w filmie

14. Test

Metody dydaktyczne:

Dyskusja

Praca z tekstem

Wykład problemowy

Wykład konwersatoryjny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)