Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [03-SM-12FKMDM] Semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 2
Moodle ID: 371387_2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [03-SM-12FKMDM]
Zajęcia: Semestr letni 2020/2021 [2021/SL] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:15 - 16:45
sala 229
Collegium Maius jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Prowadzący: Anna Śliwińska
Strona domowa grupy: http://filmoznawstwo.com
Literatura:

Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przeł. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

Gambarelli Gianfranco, Łucki Zbigniew, Praca dyplomowa i doktorska, Kraków 2001.

Zenderowski Radosław, Praca magisterska – Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

Zakres tematów:

• Krytyczne czytanie tekstu filmoznawczego. Zasady konstruowania naukowego tekstu o filmie. Dyskusja nad metodami badawczymi i budową wybranego tekstu.

• Podstawowe zasady redagowania tekstu naukowe. Redakcja przypisów. Przygotowanie filmografii i bibliografii.

• Omówienie konspektów prac magisterskich przygotowywanych przez studentów.

• Analiza wybranych fragmentów filmowych.

• Analiza fragmentów filmów, które są przedmiotem przygotowywanych prac magisterskich.

• Indywidualne konsultacje dotyczące pierwszego rozdziału pracy.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda ćwiczeniowa

Metoda projektu

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo wysoki poziom wiedzy związanej z tematyką seminarium i jej kontekstami, wysoka świadomość metodologiczna, wyróżniająca aktywność w trakcie zajęć, bardzo dobrze przemyślany projekt pracy magisterskiej, nienaganny pod względem formalnym i językowym konspekt i rozdział pracy (bogata i poprawnie uporządkowana bibliografia, dobrze zaplanowany układ treści) lub opis projektu badawczego

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, dopuszczalne drobne uchybienia natury formalnej w konspekcie i rozdziale pracy lub opisie projektu badawczego

dobry (db; 4,0): dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy i świadomości metodologicznej, umiarkowana aktywność w trakcie zajęć, konspekt i rozdział lub opis projektu poprawny, z drobnymi uchybieniami natury formalno-językowej

dostateczny plus (+dst; 3,5): dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy i świadomości metodologicznej, słaba aktywność w trakcie zajęć, konspekt i rozdział lub opis projektu o przeciętnych walorach merytorycznych, z większymi uchybieniami natury formalno-językowej

dostateczny (dst; 3,0): znaczne braki w wiedzy, niski poziom świadomości metodologicznej, konspekt i rozdział lub opis projektu merytorycznie słaby, z dużymi uchybieniami natury formalno-językowej

niedostateczny (ndst; 2,0): niedopuszczalne braki w wiedzy, brak aktywności w trakcie zajęć, brak konspektu i rozdziału pracy magisterskiej lub opisu projektu badawczego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)