Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [03-SM-12FKMDM] Semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1
Moodle ID: 371387_1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [03-SM-12FKMDM]
Zajęcia: Semestr letni 2020/2021 [2021/SL] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:15 - 16:45
sala 323
Collegium Maius jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Prowadzący: Grażyna Gajewska
Literatura:

a) obowiązkowa

• „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2009, nr 1 (22) – numer poświęcony fantastyce naukowej i teorii transhumanizmu

• Roberts Adam, Science Fiction. The New Idiom, London and New York 2006

• Žižek Slavoj, Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną, Warszawa 2003

b) uzupełniająca

• Allan Kathryn (red), Disability in Scence Fiction. Representations of Technology as Cure, New York 2013

• Asimov Isaac, Magia i złoto. Eseje, Poznań 1996

• Fiołek-Lubczyńska (red.), Spotkania z gatunkami filmowymi: horror, Łódź 2014

• Głowacka Maria, Kobieca proza science fiction w Polsce. Teoria trzech kręgów, Wrocław 2018

• Gray Chris Hables, The Cyborgs Handbook, New York and London 1995

• Janion Maria, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk 2002

• Muniak Radosław F., Efekt lalki. Lalka jako obraz i rzecz, Kraków 2010

• Nelson Victoria, Sekretne życie lalek, Kraków 2009

• „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2009, nr 1 (22) – numer poświęcony fantastyce naukowej i teorii transhumanizmu

• Radkowska-Walkowicz Magdalena, Od Golema do Terminatora. Wizerunki sztucznego człowieka w kulturze, Warszawa 2008

• Stoff Andrzej i Brzostek Dariusz (red), Polska literatura fantastyczna. Interpretacje, Toruń 2005

• Wolmark Jenny (red.), Cybersexualities. A Reader on Feminist Theory, Cyborgs and Cyberspace, Edinburgh 1999

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie: przedstawienie programu zajęć (w 2020 r. – Fantastyka literacka i filmowa), warunków zaliczenia oraz wytycznych dotyczących kolejnych etapów opracowywania pracy magisterskiej, omówienie listy lektur.

2. Omówienie tematów i konspektów prac magisterskich sformułowanych w I semestrze seminarium.

3. Zasady konstruowania i prezentowania tez badawczych przyjętych w naukach humanistycznych.

4. Zasady opracowania spisu treści, przypisów, aneksów, bibliografii i filmografii.

5. Teorie XX/XXI w. stosowane podczas analiz utworów literackich i filmowych (część 1).

6. Teorie XX/XXI w. stosowane podczas analiz utworów literackich i filmowych (część 2).

7. Analiza wybranych filmów z wykorzystaniem różnych metod badawczych (część 1).

8. Analiza wybranych filmów z wykorzystaniem różnych metod badawczych (część 2).

9. Warsztat filmoznawcy – tezy badawcze i metodologia badań: – indywidualne prezentacje studenckie (część 1).

10. Warsztat filmoznawcy – tezy badawcze i metodologia badań: – indywidualne prezentacje studenckie (część 2).

11. Ćwiczenia redakcyjno-edytorskie.

12. Ćwiczenia w samodzielnym wyszukiwaniu literatury przedmiotowej adekwatnej do tematów prac magisterskich.

13. Analiza fragmentów filmów będących przedmiotem prac licencjackich (część 1)

14. Analiza fragmentów filmów będących przedmiotem prac licencjackich (część 2).

15. Indywidualne konsultacje.

Metody dydaktyczne:

- Wykład konwersatoryjny

- Dyskusja

- Praca z tekstem

- Metoda analizy przypadków

- Metoda projektu

- Demonstracje dźwiękowe i/lub video

- Metody aktywizujące (zwłaszcza „burza mózgów”)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie konspektu pracy magisterskiej i zaprezentowanie go publicznie na forum grupy, napisanie pierwszego rozdziału.

bardzo dobry (bdb; 5,0):

Student/studentka bardzo dobrze zna i używa warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Potrafi znaleźć i zastosować różne źródła naukowe zarówno w literaturze polskojęzycznej, jak i obcej. Potrafi przywołać odpowiednie do tematu badań przykłady twórczości literackiej i/lub filmowej, wskazać koherencję i/lub nieprzystawalność ze względów warsztatowych, ideowych, historycznych. Umie korzystać z literatury oraz narzędzi analitycznych w celu poparcia własnej tezy. Posiada bardzo dobre umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, potrafi skonstruować pracę magisterską.

dobry plus (+db; 4,5):

Student/studentka bardzo dobrze zna i używa warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Potrafi znaleźć i zastosować różne źródła naukowe zarówno w literaturze polskojęzycznej, jak i obcej. Potrafi przywołać odpowiednie do tematu badań przykłady twórczości literackiej i/lub filmowej. Umie korzystać z nich w celu poparcia własnej tezy. Posiada dobre umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, potrafi skonstruować pracę magisterską.

dobry (db; 4,0):

Student/studentka dobrze zna i używa warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Potrafi znaleźć i zastosować różne źródła naukowe, oraz przywołać odpowiednie przykłady twórczości literackiej i/lub filmowej. Umie korzystać z nich w celu poparcia własnej tezy. Posiada dobre umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, potrafi skonstruować pracę magisterską.

dostateczny plus (+dst; 3,5):

Student/studentka ma podstawową wiedzę z zakresu warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Posiada niewielkie umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, ale potrafi poprawnie skonstruować pracę magisterską. W podstawowym zakresie korzysta ze źródeł naukowych w celu poparcia własnej tezy.

dostateczny (dst; 3,0):

Student/studentka ma podstawową wiedzę z zakresu warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Posiada niewielkie umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia, ma problemy z poprawnym skonstruowaniem pracy magisterskiej. W podstawowym zakresie korzysta ze źródeł naukowych w celu poparcia własnej tezy.

niedostateczny (ndst; 2,0):

Student/studentka nie ma wiedzy z zakresu warsztatu pracy pisemnej z dziedziny humanistyki. Nie posiada umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia. Nie potrafi napisać pracy magisterskiej.

Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie online, za pomocą platformy Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)