Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kreatywne myślenie 07-KM-TR2-DU
Semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kreatywne myślenie 07-KM-TR2-DU
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (2020/SZ) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 27
Prowadzący: Magdalena Kugiejko
Literatura:

Rossowski D. „2006, Doładuj mózg…trening inteligencji społecznej, kreatywnej, emocjonalnej”, Łódź

Szmidt K.J., 2013, Trening Kreatywności . Podręcznik dla psychologów i trenerów grupowych, Gliwice

Kruczek Z. & Walas B., 2010, Promocja i informacja w turystyce PROKSENIA, Kraków

Sokołowski D., Tomczykowska P., 2016, Kreatywność w turystyce – nowe trendy w rozwoju turystyki

Sokołowski D., Tomczykowska P., 2016, Kreatywność w turystyce – innowacyjne rozwiązania we współczesnej turystyce

Karwowski M., 2009, Kreatywność, twórczość, czy permanentna transgresja?, Akapit, Kraków.

Richards G., Wilson J., Developing Creativity in Tourist Experiences: A Solution to the Serial Reproduction of Culture, „Tourism Management” 2006, vol. 27 (6).

Żabińska t., 2012, Turystyka kreatywna. Koncepcja i możliwości rozwoju w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 258:260-270.

Kaczmarek, J, Paluch M., 2015, Kreatywność turystyki vs. turystyka kreatywna – wstęp do dyskusji, Turystyka Kulturowa, nr 7, s.54-76

Karwowski, M. (2009). Zgłębianie kreatywności: studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Nęcka, E. (2012). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Gruszka, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Strzałecki, A. (2003). Psychologia twórczości : między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zakres tematów:

1. „Trening kreatywności”

2. Techniki stymulacji kreatywnego myślenia- prezentacja metod i technik twórczego rozwiązywania problemów

3. Kreatywność i twórcze współdziałanie w sektorze turystycznym

4. Design thinking

5. Wprowadzenie do twórczości - podstawowe definicje kreatywności

Metody dydaktyczne:

metody oparte na słowie

metody oparte na obserwacji metody oparte na praktycznej działalności

metody aktywizujące: burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa itp.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

Praca na zakończenie zajęć – projekt (70%),

ocena aktywności studenta podczas zajęć i konsultacji (30%)

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0) >90%

dobry plus (+db; 4,5) 80 – 90%

dobry (db; 4,0) 70 – 80%

dostateczny plus (+dst; 3,5) 60 - 70%

dostateczny (dst; 3,0) 50 – 60%

niedostateczny (ndst; 2,0) <50 % punktów

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.