Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość w turystyce 07-PTUR-TR1-DU
Semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Przedsiębiorczość w turystyce 07-PTUR-TR1-DU
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (2020/SZ) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 27
Prowadzący: Magdalena Kugiejko
Literatura:

Biczysko W., 2011, Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym , PWN

Bosiacki S., Sikora J. Śniadek, Wartecki A., 2008, Wydawnictwo A.W.F., Zarządzanie Przedsiębiorstwem turystycznym, Poznań 2008

Gałuszka N., 2008, Turystyka dziedzictwa - poradnik dla organizacji pozarządowych, Partnerstwo dla Środowiska, Kraków

Jędrzejczyk I., 2006, Nowoczesny biznes turystyczny, PWN

Kożuchowski K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji” - Podręcznik akademicki;; Wydawnictwo KURPISZ S.A., Poznań

Kachniewska M., 2002, Jak odnieść sukces w turystyce. Kultura jakości, Wydawnictwo Eurosystem

Mruk H., Rutkowski I., 2011, Strategia produktu, PWN

Cole A.H. (1959), Business Enterprise in Its Social Setting Cambridge, MA: Harvard University Press2.

Drucker P F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 3.

Gartner W. (1985) A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation , „Academy of Management Review”, no 104.

Glapiński A. Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków (2004), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 5.

Piecuch T. (2013), przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 6.

Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Periodyk naukowy Społecznej Akademii Nauk.

http://piz.san.edu.pl/index.php?id=10

Kwartalnik Nauki o Przedsiębiorstwie. Czasopismo Naukowe SGH.

https://przedsiebiorstwo.waw.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Przedsiębiorczość-Edukacja. Rocznik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

http://p-e.up.krakow.pl/issue/archive

Marketing i Rynek

http://www.marketingirynek.pl/archiwum

Zakres tematów:

1. Analiza zjawisk społecznych zachodzących w sferze czasu wolnego.

2. Zapoznanie się z głównymi regionami turystycznymi w Polsce i na świecie wraz z dokonaniem identyfikacji ich atrakcyjności turystycznej jako centrów turystyki i podróży.

3. Zasadami planowania i programowania rozwoju turystyki w aspektach społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych.

4. Omówienie rynku usług turystycznych i rekreacyjnych z różnych poziomów zarządzania i analiza konkurencyjności produktów turystycznych.

5. Sposoby i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych na rynku krajowym i międzynarodowym.

Metody dydaktyczne:

metody oparte na słowie

metody oparte na obserwacji

metody oparte na praktyce

metody aktywizujące: burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa itp.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

ocena z testu na zakończenie zajęć (80%),

ocena aktywności studenta podczas zajęć i konsultacji (20%).

obowiązkowe są kamery (zajęcia online)

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0) >90%

dobry plus (+db; 4,5) 80 – 90%

dobry (db; 4,0) 70 – 80%

dostateczny plus (+dst; 3,5) 60 - 70%

dostateczny (dst; 3,0) 50 – 60%

niedostateczny (ndst; 2,0) <50 % punktów

Kolokwium odbędzie się na ostatnich zajęciach

W przypadku otrzymania oceny negatywnej w pierwszym terminie student niezwłocznie powinien ją poprawić (drugi termin – ostatni)*.

Do wykonania będą również prace w grupach (element oceny końcowej)**

Uwagi:

2 gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.