Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do paleontologii i stratygrafii 07-WPS-GL1-DL
Semestr zimowy 2020/2021
Zajęcia laboratoryjne, grupa nr 2
Moodle ID: 353497_2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do paleontologii i stratygrafii 07-WPS-GL1-DL
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (2020/SZ) (zakończony)
Zajęcia laboratoryjne (LAB), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 100
Prowadzący: Kamilla Pawłowska, Dominik Pawłowski
Literatura:

‒ Radwańska U. 2007. Przewodnik do ćwiczeń z paleontologii. Wydawnictwo INVIT.

‒ Clarckson E. 2013. Invertebrate Palaeontology and Evolution. Blackwell Publ. House.

‒ Lehman U., Hillmer G. 1987. Bezkręgowce kopalne. Wyd. Geologiczne.

‒ Stanley, S.M., 2002. Historia Ziemi. PWN, Warszawa.

‒ Tabela stratygraficzna (http://www.stratigraphy.org)

‒ Racki, G., Narkiewicz, M., 2006. Polskie zasady stratygrafii. PIG Warszawa

Zakres tematów:

podany w sylabusie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Sposób pracy ze studentami: z grupa i indywidualnie ze studentem.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach: możliwa 1 nieobecność; inne nieobecności usprawiedliwiane na podstawie zwolnienia lekarskiego–termin jego przekazania do 7 dni od dnia nieobecności. Odrabianie zajęć w ramach indywidulanej pracy w zakresie zrealizowanego tematu.

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu: zaliczenie odbywa się na podstawie weryfikacji wiedzy z zakresu zrealizowanego materiału. Istnieje jedna możliwość poprawiania kolokwium zaliczeniowego. Nieobecność na kolokwium, bez okazania usprawiedliwienia lekarskiego, jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie lekarskie należy przedłożyć prowadzącemu ćwiczenia nie później niż 7 dni od daty terminu kolokwium. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienie do egzaminu. Tryb zdalny/stacjonarny.

Termin egzaminu/zaliczenia: szczegółowo zostanie uzgodniony ze starostą

Termin egzaminu/zaliczenia poprawkowego: szczegółowo zostanie uzgodniony ze starostą

Tryb ogłaszania wyników egzaminu/zaliczenia: USOS

Tryb dokonywania wpisów ocen z egzaminu/zaliczenia: USOS

Uwagi:

2gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.