Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania hydrogeologiczne dla potrzeb monitoringu i ochrony wód podziemnych [07-BH-GLO2-DU] Semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1
Moodle ID: 353454_1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Badania hydrogeologiczne dla potrzeb monitoringu i ochrony wód podziemnych [07-BH-GLO2-DU]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020/SZ] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 100
Prowadzący: Marcin Siepak
Literatura:

1. Witczak S., Kania J., Kmiecik E., 2013: Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. GIOŚ, Warszawa.

2. Szczepańska J., Kmiecik E., 2005: Ocena stanu chemicznego wód podziemnych z wykorzystaniem badań monitoringowych. Wyd. AGH, Kraków.

3. Szczepańska J., Kmiecik E., 1998: Statystyczna kontrola jakości danych w monitoringu wód podziemnych. Wyd. AGH, Kraków.

4. Szczepaniak W., 2010: Instrumentalne metody w analizie chemicznej. WNT, Warszawa.

5. Aktualne przepisy prawne (polskie i unijne) dotyczące stanu chemicznego wód podziemnych i powierzchniowych.

6. Artykuły i publikacje ze stron: www.psh.gov.pl, www.gios.gov.pl w zakresie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych.

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia z zakresu badań hydrogeologicznych na potrzeby monitoringu i ochrony wód podziemnych. Zasady tworzenia sieci monitoringu wód podziemnych w nawiązaniu do warunków hydrogeologicznych i celów monitoringu. Konstrukcja punktów monitoringowych. Technika pobierania próbek wód. Metody badań próbek wód. Podstawy interpretacji wyników badań monitoringowych, błędy powstające na różnych etapach badań monitoringowych, kontrola badań monitoringowych. Zasady rozpoznania warunków hydrogeologicznych w związku z realizacją przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne. Badania hydrogeologiczne niezbędne do sporządzenia projektu i ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych. Wymogi dotyczące monitoringu wód podziemnych przy składowiskach odpadów i innych obiektach zagrażających jakości wód podziemnych. Ocena wyników badań monitoringowych w nawiązaniu do klasyfikacji jakości wód podziemnych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawnych (wyznaczanie klas jakości wód, ocena stanu wód podziemnych).

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach:

- wykłady nieobowiązkowe.

2. Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu:

- wymagana wiedza z zakresu materiału podanego na wykładach oraz ze wskazanej literatury.

3. Termin egzaminu/zaliczenia:

- 08.02.2021 r.

4. Termin egzaminu/zaliczenia poprawkowego:

- 22.02.2021 r.

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)