Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Człowiek w czwartorzędzie (społ) 07-CWC-GLO2-DU
Semestr letni 2020/2021
Wykład, grupa nr 1
Moodle ID: 353445_1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Człowiek w czwartorzędzie (społ) 07-CWC-GLO2-DU
Zajęcia Semestr letni 2020/2021 (2021/SL) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 100
Prowadzący: Kamilla Pawłowska, Krzysztof Pleskot
Literatura:

‒ Roberts, N., 2015. The Holocene an Environmental history. Wiley Blackwell

‒ Archer D., 2011: Globalne ocieplenie. Zrozumieć prognozę. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

‒ Drake F., 2000: Global Warming. The Science of Climate Change. Hodder Education

‒ Issar A.S., 2003: Climate Changes during the Holocene and their Impact on Hydrological Systems. Cambridge University Press.

‒ IPCC, 2001: Climate Change 2001: The Scientific Basis Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Cambridge University Press

‒ Ruddiman W.F. 2008: Earth’s climate. Past and future. Freeman and Company. New York

‒ Stanley S.M., 1998: Earth System History. W.H. Freeman and Company. New York

Zakres tematów:

Rozwój hominidów a zmiany środowiska.

Modelowanie plejstoceńskiej przeszłości: (i) struktura zasiedlania terenu przez hominidy a ekologia i klimat; (ii) model ekspansji hominidów w Eurazji (czas i przestrzeń); (iii) charakterystyka wykorzystywania zasobów faunistycznych na tle wzoru zasiedlania terenu przez hominidy oraz ewolucji i migracji fauny.

Zmiany środowiska podczas późnego plejstocenu. Dostosowywanie się człowieka do zmieniających się warunków środowiskowych związanych z deglacjacją (przesuwanie się stref klimatycznych, zmiany położenia linii brzegowej w wyniku zmian poziomu oceanu światowego).

Zmiany środowiska podczas wczesnego i środkowego holocenu. Zmiana funkcji człowieka jedynie jako odbiorcy na odbiorcę i modyfikatora środowiska naturalnego, np. początki rolnictwa, wylesianie – degradacja gleb, procesy stokowe, zmiany zawartości CO2 i CH4 w atmosferze. Późnoglacjalne wymieranie megafauny a człowiek.

Modelowanie holoceńskiej przeszłości: (i) pierwsi rolnicy, ich zdolności i ograniczenia w aktywności; (ii) czynniki środowiskowe i kulturowe w rozprzestrzenieniu rolnictwa; (iii) proces udomowienia zwierząt i roślin a procesy adaptacji na tle ewolucji kulturowej; (iv) ocena klimatycznego wydarzenia 8.2 ka w aspekcie środowiskowym i kulturowym.

Zmiany środowiska a wczesne cywilizacje (np. kultury neolityczne na Saharze, Majowie)

Zmiany środowiska w okresie średniowiecza – XIX wiek (średniowiecznego optimum klimatycznego (MWP) i małej epoki lodowej (LIA))

Antropocen. Kształtowanie środowiska naturalnego przez człowieka oraz w odpowiedzi na presję antropogeniczną zwrotny wpływ na środowisko życia człowieka

Metody dydaktyczne:

Sposób pracy ze studentami: z grupa i indywidualnie ze studentem.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach: Odrabianie zajęć w ramach indywidualnej pracy w zakresie zrealizowanego tematu.

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu: zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu ustnego; tryb zdalny. Istnieje jedna możliwość poprawiania egzaminu. Nieobecność na egzaminie, bez okazania usprawiedliwienia lekarskiego, jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie lekarskie należy przedłożyć prowadzącemu ćwiczenia w ciągu nie później niż 7 dni od daty terminu egzaminu.

Termin egzaminu/zaliczenia: szczegółowo zostanie podany na zajeciach

Termin egzaminu/zaliczenia poprawkowego: szczegółowo zostanie podany na zajeciach

Tryb ogłaszania wyników egzaminu/zaliczenia: USOS

Tryb dokonywania wpisów ocen z egzaminu/zaliczenia: USOS

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.