Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy hydrogeochemii [07-PHYD-GL2-DI] Semestr letni 2020/2021
Zajęcia laboratoryjne, grupa nr 1
Moodle ID: 353297_1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy hydrogeochemii [07-PHYD-GL2-DI]
Zajęcia: Semestr letni 2020/2021 [2021/SL] (zakończony)
Zajęcia laboratoryjne [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Marcin Siepak
Literatura:

1. A. Macioszczyk, D. Dobrzyński - Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód. PWN, W-wa, 2002

2. A. Macioszczyk - Hydrogeochemia . Wyd. Geol., W-wa, 1987

3. A. Kabata-Pendias, H. Pendias - Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, W-wa, 1999

4. S. Witczak, A.. Adamczyk - Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. T.1 i 2. Bibl. Monit. Środ., PIOŚ, W-wa, 1994

5. M. Świderska-Bróż - Mikrozanieczyszczenia w środowisku wodnym. Pol. Wrocł., 1993

6. Z. Pazdro, B. Kozerski - Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geol., W-wa, 1990

7. C.W. Fetter - Applied Hydrogeology. Macmillan Pub. Co., 2001

Zakres tematów:

1. Metody weryfikacji wiarygodności materiałów hydrogeochemicznych

zasady poboru, utrwalenia i przechowywania próbek; metody oceny poprawności wykonania analiz fizyczno-chem. w oparciu m.in. o: porównanie suchej pozostałości z mineralizacją ogólną, bilansu jonowego, przewodnictwa elektrolitycznego

2. Metody prezentacji składu fizyczno-chemicznego wód podziemnych

metody zapisów parametrów fizyczno-chemicznych wody; metody graficzne; klasyfikacje wód wg stosunków jonowych i wg wybranych parametrów fizyczno-chemicznych wody

3. Jakościowe klasyfikacje wód podziemnych i waloryzacja zasobów wód podziemnych

polskie przepisy prawne dotyczące dopuszczalnego składu fizyczno-chemicznego wód do picia; normy branżowe; klasyfikacje jakości wód powierzchniowych i podziemnych; zasady waloryzacji zasobów wód podziemnych jako podstawa racjonalnego ich wykorzystania

4. Wskaźniki hydrogeochemiczne i pionowa strefowość hydrochemiczna wód podziemnych

znaczenie, zastosowanie i typy wskaźników hydrogeochemicznych w badaniach hydrogeologicznych; pionowa strefowość hydrochemiczna wód podziemnych (stopień i gradient hydrogeochemiczny, inwersje hydrogeochemiczne)

5. Podstawowe obliczenia chemiczne dla roztworów wodnych

przeliczenia zawartości składników (stężenia wagowe, objętościowe); obliczenia zawartości soli w roztworach metodą stężeń resztkowych; obliczenia stężeń składników mieszaniny roztworów

Metody analityczne wód i gruntów – laboratorium

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach:

Usprawiedliwienia lekarskie i ze zdarzeń losowych. Odrabianie nieobecności jest obowiązkowe w terminie dodatkowym.

2. Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu:

- wymagana wiedza z zakresu materiału podanego na zajęciach oraz ze wskazanej literatury.

3. Składowymi oceny końcowej są: średnia z ćwiczeń oraz ocena z kolokwium.

4. Termin egzaminu/zaliczenia:

- 19.05.2021 r.

5. Termin egzaminu/zaliczenia poprawkowego:

- 02.06.2021 r.

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)