Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia atmosfery i hydrosfery [07-CAH-HMiK1-DU] Semestr zimowy 2020/2021
Wykład, grupa nr 1
Moodle ID: 352263_1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Chemia atmosfery i hydrosfery [07-CAH-HMiK1-DU]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/2021 [2020/SZ] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 31
Limit miejsc: 100
Prowadzący: Marcin Siepak
Literatura:

Atmospheric Chemistry and Physics of Air Pollution, John H. Seinfeld, Wiley Interscience Publication, 1986.

2. Falkowska L., Korzeniewski K., 1995: Chemia atmosfery, Wyd. U. Gdańskiego, Gdańsk.

3. Szklarczyk M., 2001: Ochrona atmosfery, Wyd. U. Warm.-Maz., Olsztyn.

4. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 1996: Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa.

5. Elbanowska H., Zerbe J., Siepak J., 1999: Fizyczno – chemiczne badania wód, WN UAM, Poznań.

6. Aktualne ustawy i rozporządzenia dotyczące ochrony środowiska.

Zakres tematów:

Atmosfera: Skład chemiczny i właściwości atmosfery ziemskiej. Powstawanie i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze. Aerozole jako naturalny i antropogeniczny składnik atmosfery ziemskiej. Metody stosowane w badaniach opadu atmosferycznego. Interpretacja wyników. Przepisy prawne w ocenie stanu jakości atmosfery.

Hydrosfera: typy wód, charakterystyka, procesy chemiczne. Chemia wody. Zanieczyszczenia wód: naturalne i antropogeniczne.

Metody badań próbek wód. Interpretacja wyników. Przepisy prawne w ocenie stanu jakości wody. Źródła informacji środowiskowej: bazy danych, czasopisma, etc.

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych.

- 1,5 godz. w tygodniu, razem 15 godz.

2. Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach.

- wykłady nieobowiązkowe.

3. Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu.

- wymagana wiedza z zakresu materiału podanego na wykładach oraz ze wskazanej literatury.

4. Termin egzaminu/zaliczenia

- 21.12.2020 r.

5. Termin egzaminu/zaliczenia poprawkowego

- 04.01.2021 r.

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)