Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka stratygrafii 07-MS-GL1-DU
Semestr zimowy 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka stratygrafii 07-MS-GL1-DU
Zajęcia Semestr zimowy 2019/2020 (2019/SZ) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 100
Prowadzący: Dominik Pawłowski
Literatura:

Brenner, R. L., McHargue, T. R., 1988. Integrative stratigraphy. Concepts and applications. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 419 str.

Catuneanu et al., 2011. Sequence Stratigraphy: Methodology and Nomenclature. Newsletters on Stratigraphy, Vol. 44/3, 173–245.

Doyle, P., Bennett M.R. 1998. Unlocking the stratigraphical record. Advances in Modern Stratigraphy. Willey. ISBN: 978-0-471-97463-5

Ellis D., Singer J., 2008. Well Logging for Earth Scientists.

Krzywiec, P., 1993. Stratygrafia sekwencyjna. Przegląd Geologiczny 10/1993, 681-687.

Porębski, S. J., 1996. Podstawy stratygrafii sekwencji w sukcesjach klastycznych. Przegląd Geologiczny 44, 995-1006.

Racki, G., Narkiewicz, M., 2006. Polskie zasady stratygrafii. PIG Warszawa

Salvador, A., 1994. International Stratigraphic Guide. A guide to Stratigraphic Classification, Terminology, and Procedure. Geological Society of America. ISBN-13: 978-0813774015

Stanley, S.M., 2002. Historia Ziemi. PWN, Warszawa. ISBN: 8301136251

Visher, G. S., 1999. Stratigraphic systems. Origin and application. Academic Press, 700 str.

ICS (International Commission on Stratigraphy) - http://www.stratigraphy.org/

Stratygrafia sekwencyjna - http://www.sepmstrata.org

Zakres tematów:

Prawa, zasady stratygrafii i terminy podstawowe. Typy klasyfikacji stratygraficznej - litostratygrafia, biostratygrafia, morfostratygrafia, pedostratygrafia, chronostratygrafia, magnetostratygrafia, klimatostratygrafia, stratygrafia izotopowa, sejsmostratygrafia, cyklostratygrafia, stratygrafia zdarzeń, stratygrafia sekwencji. Formalne i nieformalne jednostki stratygraficzne.

Granice jednostek litostratygraficznych. Stratotyp.

Skamieniałości przewodnie. Poziomy a taksonomia paleontologiczna. Biostratygrafia paleobotaniczna a paleozologiczna. Korzystanie z biostratygraficznych tabel korelacyjnych. Diagramy dwuosiowe.

Chronostratygrafia a geochronologia. Chronozony holocenu. Deklinacja, inklinacja i podatność magnetyczna.

Proste metody statystyczne stosowane w stratygrafii.

Zasady wykonywania korelacji lito-, bio- i magnetostratygraficznej. Korelacja lokalna a regionalna. Luki i kondensacje stratygraficzne. Morskie i tlenowe pietra izotopowe. Radiometria.

Pietra strukturalne, niezgodności. Facje osadowe. Transgresje, regresje. Podstawowe zasady stratygrafii sekwencji. Diagram Wheelera. Sekwencje a czas (chronostratygrafia), genetycznie powiązane sukcesje skalne. Ciągi systemów depozycyjnych. Granice sekwencji i zestawów parasekwencji w sukcesjach klastycznych oraz węglanowych. Wykorzystanie danych sejsmicznych oraz otworowych w stratygrafii sekwencji.

Metody dydaktyczne:

Sposób pracy ze studentami: z grupa i indywidualnie ze studentem.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach: nie dotyczy

Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu: egzamin ustny. Istnieje jedna możliwość poprawiania egzaminu. Nieobecność na egzaminie, bez okazania usprawiedliwienia lekarskiego, jest jednoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie lekarskie należy przedłożyć prowadzącemu w ciągu nie później niż 7 dni od daty terminu egzaminu.

Termin egzaminu: po zakończeniu kursu (szczegółowo zostanie uzgodniony ze starostą)

Termin egzaminu poprawkowego: po zakończeniu kursu (szczegółowo zostanie uzgodniony ze starostą)

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.