Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do filozofii 08-FLDL-WDF
Semestr zimowy 2018/2019
Zajęcia laboratoryjne, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do filozofii 08-FLDL-WDF
Zajęcia Semestr zimowy 2018/2019 (2018/SZ) (zakończony)
Zajęcia laboratoryjne (LAB), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 213
Szamarzewskiego 89 bl. C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Prowadzący: Mariusz Szynkiewicz
Literatura:

Lista lektur:

1. Leszek Kołakowski, Funkcjonalne i zakresowe rozumienie filozofii, w: Kultura i fetysze, Warszawa 1967, ss. 9-41.

2. Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Kęty-Warszawa 2004, ss. 11-29.

3. Herbert Schnadelbach, Filozofia, w: Filozofia. Podstawowe pytania, red. E. Martens, H. Schnadelbach, Warszawa 1995, ss. 57-97.

4. Richard Rorty, Filozofia analityczna i konwersacyjna, w: Filozofia jako polityka kulturalna, Warszawa 2009, ss. 187-201.

5. Immanuel Kant, Co to jest Oświecenie?, w: Rozprawy z filozofii historii, Kęty 2005.

6. Lucienie Levi-Bruhl, Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, Warszawa 1992, ss. 55-93.

7. Ernst Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa 1977, ss. 77-108, 145-159.

8. Jurgen Habermas, Przyszłość natury ludzkiej, Warszawa 2003, ss.23-81.

9. John Searle, Umysły, mózgi i programy, w: Filozofia umysłu, red. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1995, ss. 301-324.

10. Rae Langton, Seksualny solipsyzm, w: „Analiza i Egzystencja” 30/2015, ss. 5-55

11. Sidey Myoo, Lepiej chodźmy zapytać robota... (wstęp do technoantropologii), w: „Przegląd Filozoficzny”, nr 2/2012 (82), ss. 363-376.

12. Michael Sandel, Czego nie można kupić za pieniądze?, Warszawa 2012 (fragmenty).

13. Karl Marks, Kapitał, t. 1, Warszawa 1951 (fragment: Fetyszyzm towarowy i jego tajemnica), https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1867/kapital/

Zakres tematów:

1. Różne rozumienia filozofii

2. Etapy w rozwoju filozofii

3. Podstawowe problemy filozoficzne

4. Filozofia a współczesna kultura

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na temat tekstów uprzednio przeczytanych w domu

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność

a) Koniecznym warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na ponad połowie zajęć – po przekroczeniu tego limitu nie jest możliwe zaliczenie przedmiotu.

b) Pierwsza i druga nieobecność nie wywołują żadnych konsekwencji. Każda kolejna nieobecność zobowiązuje nieobecną osobę do sporządzenia streszczenia tekstu, który był omawiany na zajęciach, których dotyczy ponadprogramowa nieobecność.

c) Streszczenie powinno liczyć dwie strony tekstu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, standardowe marginesy, format doc. Streszczenia piszemy poprawną polszczyzną, pełnymi zdaniami, nie wymieniamy od myślników. Streszczenia nie spełniające tych kryteriów zostaną odesłane do poprawy.

d) Streszczenie należy przesłać pocztą elektroniczną (email) lub poprzez system USOS na adres prowadzącego w ciągu tygodnia, licząc od dnia, w którym nastąpiło powiadomienie o konieczności sporządzenia streszczenia. Każdy tydzień opóźnienia skutkuje wzrostem wymaganej długości streszczenia o jedną stronę (jeśli tydzień upływa np. we wtorek, to od środy objętość tekstu wzrasta do 2,5 strony, jeśli w kolejny wtorek streszczenie nie zostaje przesłane, objętość wzrasta do 3,5 strony itd.).

e) Powód nieobecności nie ma znaczenia: proszę nie przynosić zwolnień lekarskich, usprawiedliwień od rodziców, biletów autobusowych itp.

2. Przygotowanie do zajęć

Osoby w sposób ewidentny nieprzygotowane do zajęć – tj. nie posiadające tekstu i/lub nie potrafiące odpowiedzieć na pytania tekstu dotyczące – zobowiązane są do napisania streszczenia tekstu, którego dotyczy nieprzygotowanie. Streszczenie należy sporządzić zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

3. Zaliczenie

Zaliczenie przedmiotu ma charakter pisemny i odbywa się na ostatnich zajęciach w semestrze. Każda osoba przystępująca do zaliczenia otrzymuje dwa pytania odnoszące się do wybranych tekstów omawianych na zajęciach. Podejście do zaliczenia możliwe jest tylko po uprzednim zaliczeniu nieobecności.

Odpowiedzi udzielamy pełnymi zdaniami i poprawną polszczyzną formułując spójny wywód (nie wymieniamy od myślników, nie wypisujemy chaotycznie informacji bez wskazania na związek pomiędzy nimi). Prace składające się z niewynikających z siebie równoważników zdań lub fraz wymienianych od myślników zostaną ocenione negatywnie.

Wszelkie niejednoznaczne lub typowo filozoficzne sformułowania pojawiające się w pracy zaliczeniowej wymagają objaśnienia. Np. nie wystarczy napisać, że Sokrates powiedział „wiem, że nic nie wiem”, ale należy wyjaśnić znaczenie tej frazy; nie wystarczy też napisać, że filozofia Kanta ma charakter transcendentalny – należy objaśnić czym jest transcendentalizm.

4. Zwolnienie z zaliczenia

Osoby, które aktywnie i regularnie uczestniczą w dyskusjach podczas zajęć w sposób, który pozwala stwierdzić, że opanowały przerabiany materiał – i jednocześnie posiadają uregulowaną sytuację w zakresie nieobecności – otrzymają ocenę pozytywną bez konieczności podchodzenia do zaliczenia. Osoby zwolnione z zaliczenia zostaną o tym fakcie powiadomione na przedostatnich zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.