Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania hydrogeologiczne dla potrzeb monitoringu i ochrony wód podziemnych [07-BH-GL2-DU] Semestr zimowy 2018/2019
Zajęcia laboratoryjne, grupa nr 1
Moodle ID: 293039_1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Badania hydrogeologiczne dla potrzeb monitoringu i ochrony wód podziemnych [07-BH-GL2-DU]
Zajęcia: Semestr zimowy 2018/2019 [2018/SZ] (zakończony)
Zajęcia laboratoryjne [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 25
Prowadzący: Marcin Siepak
Metody i kryteria oceniania:

1. Warunki usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności na zajęciach:

- usprawiedliwienia lekarskie i ze zdarzeń losowych; dopuszcza się nieobecność nieusprawiedliwioną na 20% zajęć. Należy przygotować sprawozdania/raporty z zajęć, które zostały opuszczone.

2. Warunki i tryb uzyskiwania zaliczenia oraz składania egzaminu:

a/ przedstawienie wykonanych ćwiczeń w formie sprawozdania/raportu z poszczególnych zajęć w terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia (forma poszczególnych sprawozdań/raportów omawiana jest na każdych zajęciach),

b/ uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego,

c/ składowymi oceny końcowej są: średnia ze sprawozdań/raportów, ocena z kolokwium końcowego.

3. Termin egzaminu/zaliczenia:

- 04.02.2019 r.

4. Termin egzaminu/zaliczenia poprawkowego:

- 18.02.2019 r.

Uwagi:

1gr

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)